Početnapočetna strana
prevoz
radno vremeRadno vreme :
Meniusluge
EnglishGB
Galerijaprva
recenzije
 

 

ODVOZ GRANJA

Odnošenje zelenila * Beograd
@   selidbe.rs (at) gmail.com
»    sa vama od 1996 - 2022
◎     Beograd   0642427237

Odvoženje granja Beograd

 

Tokom cele godine drveće i drugo zelenilo iz vašeg dvorišta stvara puno lišća, krhotina i odlomljenih grančica što poružnuje vaš pejsaž i skuplja male insekte i štetočine. Zato, bez obzira da li želite da vaše dvorište ili plac izgleda uredno ili čistite nakon nevremena, ne dozvolite da se otpad gomila, pa ako nemate slobodnog vremena ili resurse da se bavite sami uklanjanjem otpada iz dvorišta uvek možete pozvati naš broj 064.2427237 kako bi u kratkom roku došli do vas i preuzeli vaše gomile granja i raznog dvorišnog biljnog otpada bez obzira na njihovu količinu i veličinu. Ono što je za vas važno i treba naglasiti je da granje kao otpad nije lepo složivo pa je savet da se što više izlomi tj. isecka jer što su komadi manji, sitniji, kraći više će da stane u istu zapreminu vozila a obzirom da se naplata vrši po turi trebali bi obratiti pažnju na ovaj detalj u organizaciji posla.

Kolika je cena odvoza granja? Cena usluge odnošenja granja i ostalog zelenila zavisi od više faktora:

  • gabarita granja (kapacitet vozila)
  • količine granja i otpada (broj tura)
  • vrste otpada (težina, bodljikavost i sl)
  • blizine prilaska vozila (daljina ručnog prenošenja)
  • vaše lokacije (udaljenost od deponije)
  • ljudstva za utovar (ko vrši utovar, vi ili mi)
i sličnog. Po dobijanju tih informacija možemo vam dati ponudu cene. Naravno, najidealnije bi bilo direktno doći do vas i pogledati uslove ili da nam pošaljete nekoliko fotografija preko vibera kako bi vizuelno videli o čemu se radi.

Šta nas izdvaja

ocuvanje zivotne sredineDolazak uvek u zakazano vreme : Dolazimo uvek u zakazano vreme i nikad ne kasnimo. A i ako se dogodi neka viša sila javićemo vam se odmah telefonom kako bi bili obavešteni o situaciji i našoj poziciji.

odnosenje smeca vikendomRadimo svakog vikenda : jer deponija prima i vikendom sa istim radnim vremenom od 8h do 17h. To znači da moramo završiti utovar do 16.30h kako bi stigli do kraja radnog vremena na istovar.

 
 
 

Odvoz grana lišća i zelenila

 

Šta je dvorišni otpad? - Otpad iz dvorišta, poznat pod nazivom "zeleni otpad" ili "biološki tj. biootpad", je bilo kakav vegetativni ili ostatak organskog otpada iz uređenja travnjaka i bašta. U ovaj otpad se ubrajajau lišće, ošišana trava, iglice, grančice, vinova loza, vrtni otpad, manje krošnje, jelke i obrezivanje sa drveća ili grmlja.

Iako ih možete pronaći u svom dvorištu, skamenjena zemlja, pesak, kamenje, stabla, veći panjevi, beton, cigla i slično, ne smatraju se zelenim otpadom već kabastim smećem pa se tarifiraju na drugi način po većim cenama.

Kako odložiti otpad iz dvorišta - postoji nekoliko načina sa svojim prednostima i manama a vi sami odlučite šta je za vas najprihvatljivije.

1. Iznajmljivanje kontejnera
Prednosti - sami procenjujete veličinu kontejnera koji ćete iznajmiti u zavisnosti od vaše količine otpada jer veličina tj. zapremina diktira cenu, direktno ga punite dok radite prikupljanje po dvorištu.
Mane - kontejneri su kabasti a vozila koja ih opslužuju još veća pa ako vam je prilaz nezgodan, tesan ili pod drvećem ne može prići a kamoli ga istovariti jer je potreban radni prostor oko vozila, za lokacije u gradskim sredinam zbog tesnih ulica i nedostatka parkinga neupotrebljiv
2. Gradska čistoća
Prednosti - niski troškovi
Mane - samo za male količine otpada - granje i ostali otpad se mora sitniti kako bi stao u male gradske kontejnere, zauzimanje istih za otpad i kućno smeće koje je bitnije jer nije razgradivo, nemogućnost bilo kakvog vremenskog zakazivanja dolaska kamiona kako bi se veća količina direktno ubacila u njega.
3. Spaljivanje
Prednosti - niski troškovi, minimalan napor
Mane - nije zakonito i postoje uslovi u smislu 150m od komšije i 50m od svoje kuće, sagorevanjem se stvara problem bezbednosti i očuvanja životne sredine, i na kraju mogućnost izbijanja ili širenja požara zbog vetra, iskre ili sličnog.
4. Unajmite uslugu odvoza granja
Prednosti - servis će vam natovariti sav otpad, veći broj ljudstva podrazumeva isti posao urađen za kraće vreme, odvoženje na gradsku legalnu deponiju po svim propisima i bez ikakvog ugrožavanja okoline i vazduha.
Mane - vi sakupljate željeni otpad na gomilu a oni odrađuju sve ostalo (mada taj deo morate uraditi sami u bilo kom slučaju).
 
© 2022 ⊱ tel. 064⋅2427237 - ODVOZ ŠUTA - KONTAKT