Transport Beograd

Autoprevoznik Poljak

Profesionalna ekipa

PREVOZ i prenošenje specifičnih tereta 060.7354323

 

SEFOVI

sefovi

Nudimo pouzdanu i profesionalnu uslugu transporta specijalnih i specifičnih tereta . U uslugu transporta osim utovara i istovara podrazumevamo i pripremu tereta za transport. Kod prevoza specifičnih i specijalnih tereta podrazumevamo obezbedjenje kako tereta tako i ljudi koji vrše prenos, i efikasan transport do vaše adrese. Oprema koju koristimo za usluge prenošenja i prevoza tereta unutar zatvorenog prostora koristi pokretljive gumene točkove otporne na težinu a vrlo zahvalne za pod jer ne oštećuju podlogu po kojoj gaze ( laminat, parket, mermer, pločice i sl. ) .

Sve informacije na tel. 0607354323

TA peći

ta

Vršimo prenos specifičnih i teških tereta kao što su TA peći. Bez obzira kojeg su tipa ili modela vašu peć ćemo adekvatno preneti na željenu lokaciju. U zavisnosti od dogovorenog broja ljudi za nošenje manje TA peći ćemo preneti ručno, veće uz pomoć kolica a one najteže ili gabaritno najveće ćemo demontirati, zatim preneti u delovima i na kraju sklopiti i pustiti u rad. Jedini uslov za demontažu je da peć mora biti ohlađena da bi komponente mogle da se nose. U principu svaka demontaža za nošenje je ujedno mali servis ta peći jer se delovi mogu očistiti i zameniti pri rasklapanju.

Sve informacije na tel. 0607354323

 

VISINSKI RADOVI

visinski radovi

Ako se selite i imate problem sa prenošenjem stvari kroz hodnik i razne prolaze tj. ako nije izvodljivo klasično prenošenje stvari iz bilo kog razloga (dozidani zidovi, dodati i zavareni gelenderi, elementi doneti u delovima a zatim u prostoriji lepljeni pa se sad nemogu demontirati) nemojte brinuti. Možemo vam izneti takve elemente preko prozora i terasa u zavisnosti od faktora kao što su : prilaz do zgrade, veličine prozora, težine, spratnosti i sl. Pre spuštanja sve će biti zaštićeno i osigurano.

PIANINA

pianina

 

Vršimo prenos raznih pianina i drugih osetljivih muzičkih uređaja. Delovi pianina koji se mogu lako osloboditi biće skinuti sa njega. Zatim se isti oblaže i zaštićuje u zavisnosti od modela. Na poziciji postavljanja se lepo izniveliše i na taj način je ponovo spreman za rad.

Sve informacije na tel. 0607354323

Kombi PREVOZ
DEMONTAŽE i montaže
ODNOŠENJE ŠUTA
PREPORUKE - pravna lica
SELIDBA
AMBALAŽA i PAKOVANJE
ODNOŠENJE starih stvari
PREPORUKE - fizička lica
© 2017 - prenos teških i osetljivih stvari